úterý 31. května 2016

holubice

Jen málo úsloví je tak zavádějících jako to o holubičí povaze nebo o hrdličkách.
Z článku Pavla Netušila : "Holubičí povaha je příměr, který zřejmě vznikl z naprosté neznalosti holubů. Největší počet, v jakém se navzájem jakžtakž snesou, je pár - jinak musejí být vzdáleni alespoň z dosahu úderu zobákem. Kdykoli samice opustí hnízdo, chová se k ní samec hrubě a despoticky, pronásleduje ji, klove a nedá jí pokoje ani k pití a k jídlu, dokud se nevrátí na hnízdo - to všechno ještě před pářením a snášením vajec. 

Opakovaně jsem pozoroval v našem parku hrdličky, jak naprosto nevybíravým způsobem útočí na nějakého kosa. Vystartovaly po něm, jakmile se objevil v jejich blízkosti, aniž by jim cokoli prováděl, nějak je ohrožoval či omezoval. V přírodě se většinou zvířata chovají k ostatním druhům neutrálně, zejména když nejsou součástí stejného potravního řetězce. Holubi a hrdličky však patří k nejnesnášenlivějším ptákům vůbec."Přesto si však většila laiků spojuje holubici či hrdličku s něžností, mírem a láskou.Holubice je paličkovaná z bílé perlovky podle tradičních starých ruských vzorů. Je celkem jednoduchá, přesto působí křehce a jemně.